หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
         

ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน      
 
   

อินเตอร์เน็ตตำบล
 
   

ประชากรมีประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
 
         

โรงลำ จำนวน 1 แห่ง

ร้านค้าต่างๆ,ร้านอาหาร จำนวน 68 แห่ง

ปั๊มน้ำมัน จำนวน 1 แห่ง
 
   

อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร)

ลูกเสือชาวบ้าน

กลุ่มเกษตร

กลุ่มออมทรัพย์

กลุ่มเลี้ยงสัตว์น้ำจืด

กลุ่มสตรีแม่บ้าน

กลุ่มอาสาสมัครประชาสังเคราะห์

กลุ่มร้านค้าชุมชน

อสม.