หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
036-818-056
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ค่ะ
 


นางสาวอัจฉรา กลิ่นรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-005-4000


นางมณีวรรณ สิงห์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 086-2510543
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางสาวภัทรดล มาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


จ่าเอกธีรภัทร์ เอี่ยมสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
โทร : 0812781772


จ่าเอกธีรภัทร์ เอี่ยมสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาราชการแทนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร : 0812781772


- ว่าง -
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


นางฌาลิศา ช้วนสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสายชล กลิ่นสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์