หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
089-805-0706
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 


นางสาวอัจฉรา กลิ่นรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-005-4000


นางมณีวรรณ สิงห์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางสาวภัทรดล มาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


จ่าเอกธีรภัทร์ เอี่ยมสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางฌาลิศา ช้วนสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นายสายชล กลิ่นสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์


นายชัยยา ศรีรักษา
จ้างเหมาบริการ