หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
081-991-7569
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 


นางสาวอัจฉรา กลิ่นรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางแสงดาว กลับฝั่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
 
สำนักปลัด
 


นางสาวภัทรดล มาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
 


จ่าเอกธีรภัทร์ เอี่ยมสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางฌาลิศา ช้วนสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นายสายชล กลิ่นสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์


นายอภิวัฒน์ จันทราสา
จ้างเหมาบริการ


นางสาววรรณ์นิษา วงษ์แย้ม
จ้างเหมาบริการ