หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
036-818-056
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 


นางสาวอัจฉรา กลิ่นรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-005-4000


- ว่าง -
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางสาวภัทรดล มาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


จ่าเอกธีรภัทร์ เอี่ยมสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นางฌาลิศา ช้วนสกุล
เจ้าพนักงานธุรการ


นายชัชยา ศรีรักษา
จ้างเหมาบริการ


นายสายชล กลิ่นสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์


นายอนุชา จันทร์งาม
จ้างเหมาบริการ