หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
089-805-0706
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
ผลิตภัณฑ์
 


นางสาวอัจฉรา กลิ่นรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 091-0054000


นางมณีวรรณ สิงห์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด


นางจันทิรา บุญเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายชยพล ปานเพ็ชร์
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางลินดา เงิศมานพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายสุธีร์ บุญศรี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม