หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
089-805-0706
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ค่ะ
 
     
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง มีศาสนสถาน ดังนี้

วัด/สำนักสงฆ์ 5 แห่ง
 
วัดสิงห์สุทธาวาส
 
วัดฟูก
 
วัดม่วง
 
วัดโพสังโฆ
 
สำนักสงฆ์สวนกัน
 
         

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
 
   

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพสังโฆ

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
         

ศูนย์ อปพร. จำนวน 1 แห่ง