หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
 

คู่มื่อ พรบ.ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ


แผน พรบ.ข้อมูลข่าวสาร


แบบสำรวจความพึงพอใจของประชชาชน


การขอจดทะเบียนพาณิชย์


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์


การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


การรับชำระภาษีป้าย


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การขออนุญาติประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


การแจ้งถมดิน


การแจ้งขุดดิน


การขออนุญาตก่อสร่างอาคาร


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

 
  (1)     2