หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
089-805-0706
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติกำหนดเเผนเเละขั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 3  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเเผ่นดิน พ.ศ. 2534 เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 [ 19 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 4  
 
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ [ 29 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
   1     (2)