หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
036-818-056
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
ข้อบัญญัติ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลเเละมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 5 ม.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
๙.พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ เเละเเก้ไขเพิ่มเติม [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
๘.พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะเเนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสถาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
๗.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
๖.พระราชบัญญัติกำหนดเเผนเเละชั้นตอนการกระจายอำนาจให้เเก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
๕.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพีทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ เเละเเก้ไขเพิ่มเติมถึง [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
๔.พระราขบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
๓.พระราชบัญญัติสภาตำบลเเละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
๒.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
๑.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ เเก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒ [ 21 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
  (1)     2