ข่าวสาร
ติดต่อ
ITA
LPA
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.โพกรวม   ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการขุดลอกคูระบายน้ำสายตรงสะพานปูนบ้านนางสีนวล มากมี ถึงคลองทิ้งน้ำ หมู่ที่ 1   24 พ.ค. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ค่ายบางระจัน   ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564)เพิ่มเติมครั้งที่ 2   24 พ.ค. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ท่างาม   คู่มืออบรมหลักสูตรตรวจสอบภายใน   23 พ.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.จักรสีห์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการกั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ   23 พ.ค. 2562 1
ข่าวกิจกรรม อบต.ต้นโพธิ์   ประชุมประชาคมระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒    23 พ.ค. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ชัย   ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการอบรมอบรมพิธีกร ศาสนพิธีกร ในงานพิธีและงานพระราชพิธี ประจำปี 2562   23 พ.ค. 2562 2
ข่าวกิจกรรม อบต.โพธิ์ชัย   ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   23 พ.ค. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โพธิ์ชัย   ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   23 พ.ค. 2562 18
ราคากลาง อบต.หัวไผ่   ขอเปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพื้นที่จัดรูป ซอย 5,6,7 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   22 พ.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.จักรสีห์   ขอเชิญบุคคลภายนอก ร่วมทำแบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT)    22 พ.ค. 2562 16
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 792/td>