หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
089-805-0706
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 


 
มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ  
 

มาตรการประหยัดพลังงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ

1. การใช้เครื่องปรับอากาศ
1.1 ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศไว้ที่ 25 องศาเซลเซียส
1.2 ลดชั่วโมงการทำงานของเครื่องปรับอากาศในแต่ละวัน จาก 8 ชั่วโมง เป็น 6 ชั่วโมง
โดยเปิดช่วงเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.00 น. ปิดช่วงเวลา 12.00 – 13.00 น.
1.3 ไม่เปิดเครื่องปรับอากาศในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและวันหยุดราชการยกเว้นแต่การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการนั้นมีคำสั่งให้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเท่านั้น
1.4 จัดให้มีการตรวจเช็คทำความสะอาดแผ่นกรองเครื่องปรับอากาศเป็นประจำทุก 6 เดือน
1.5 จัดให้มีการตรวจเช็คทำการล้างครั้งใหญ่ เพื่อทำความสะอาดคอยล์เย็นและคอยล์ร้อน
โดยใช้น้ำหรือน้ำยาทำความสะอาดเป็นประจำ 6 เดือน/ครั้ง
1.6 ปิดหน้าต่างให้สนิท/ปิดผ้าม่าน เมื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสีย
ความเย็นและการถ่ายเทความร้อนจากภายนอกเข้าสู่พื้นที่ที่มีการปรับอากาศ เป็นเหตุให้มีการสูญเสียพลังงานไฟฟ้าในการปรับอากาศเพิ่มมากขึ้น
1.7 ลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ โดยขนย้ายสัมภาระที่ไม่จำเป็นออกจาก
ห้องปฏิบัติงาน รวมถึงเอกสารเก่าที่ไม่ได้ใช้งานประจำให้ส่งเก็บตามระเบียบฯ ว่าด้วย
งานสารบรรณ

2. การใช้ไฟฟ้าและแสงสว่าง
2.1 ให้เปิดไฟฟ้าและแสงสว่างในห้องทำงานเฉพาะเท่าที่ปฏิบัติงานอยู่ ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง
ที่ไม่จำเป็นในการใช้งาน
2.2 ปิดไฟฟ้าแสงสว่างระหว่างหยุดพักกลางวัน (เวลา 12.00 น. – 13.00 น.) ยกเว้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเวลาหยุดพักกลางวัน ให้เปิดเฉพาะที่จำเป็น
2.3 ไม่เปิดไฟในบริเวณที่มีแสงสว่างมากเกินความจำเป็น

3. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าประจำสำนักงาน
3.1 คอมพิวเตอร์
3.1.1 ปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์ในเวลาพักเที่ยง (เวลา 12.00 – 13.00 น.)
3.1.2 ตั้งระบบพักหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานเกิน 15 นาที
3.1.3 ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออกทุกครั้ง
3.2 Printer
3.2.1 ปิดเครื่อง Printer เมื่อไม่ใช้งาน
3.2.2 ตรวจทานข้อความบนจอภาพให้ถูกต้องก่อนสั่งพิมพ์
3.2.3 ใช้กระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้า สำหรับพิมพ์เอกสารที่ไม่สำคัญ
3.3 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า
3.3.1 การเปิดใช้กระติกไฟฟ้า ช่วงเช้าเวลา 08.30 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 15.00 น. ใส่น้ำให้พอเหมาะกับความต้องการ
3.3.2 ไม่ปล่อยให้น้ำแห้งหรือปล่อยให้ระดับน้ำต่ำกว่าขีดที่กำหนด
3.3.3 เลือกใช้รุ่นที่มีฉนวนกันความร้อนที่มีประสิทธิภาพ
3.3.4 ไม่นำน้ำเย็นไปต้มทันที
3.4 ตู้เย็น
3.4.1 เลือกใช้ขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งาน
3.4.2 ตรวจสอบขอบยางแม่เหล็ก 4 ด้าน
3.4.3 ตั้งห่างจากผนัง 15 ซ.ม.
3.4.4 เลือกตู้เย็นที่ได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5
3.4.5 ไม่นำของร้อนใส่ตู้เย็น
3.4.6 ลดการเปิดตู้เย็นโดยไม่จำเป็น
3.5 เครื่องทำน้ำเย็น
ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกวัน
3.6 โทรทัศน์/วิทยุ
3.6.1 คำนึงถึงความต้องการ/จำเป็นในการใช้งาน
3.6.2 ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน
3.6.3 ถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งาน
3.6.4 ไม่ปรับจอภาพให้สว่างมากเกินไป
3.6.5 ควรเลือกดูเฉพาะรายการที่เป็นประโยชน์น่าสนใจ
3.7 เครื่องถ่ายเอกสาร
3.7.1 ถ่ายเอกสารเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น
3.7.3 ปิดเครื่องถ่ายเอกสารหลังจากเลิกการใช้งานและถอดปลั๊กออก

4. น้ำมันเชื้อเพลิง
4.1 ขับขี่ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง
4.2 ลดการเดินทางที่ไม่จำเป็น โดยใช้การติดต่อผ่านทางระบบ Internet แทน
4.3 ปลุกจิตสำนึกให้พนักงานขับรถขับรถให้ถูกวิธี
4.4 ศึกษาเส้นทางก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
4.5 ตรวจสอบสภาพรถยนต์ให้พร้อมก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
4.6 ให้วางแผนเส้นทาง หากไปทางเดียวกันให้ใช้รถคันเดียวกัน
4.7 ไม่บรรทุกสิ่งของเกินพิกัด

5. มาตรการปลูกจิตสำนึก
5.1 ประชาสัมพันธ์มาตรการประหยัดพลังงานผ่าน Website ของสำนักงาน
5.2 ขอความร่วมมือทุกคนในองค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆร่วมรณรงค์ประหยัดพลังงาน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 พ.ค. 2564 เวลา 14.17 น. โดย คุณ ศิริพร พูนเสือ

ผู้เข้าชม 83 ท่าน