หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
องค์การบริหารส่วนตำบล
อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
โพสังโฆ
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทรศัพท์
081-991-7569
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง  
 

ปัจจุบันเกิดสถานการณ์การระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และองค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโดโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” เนื่องจากเชื้วไวรัสดังกล่าวได้มีการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลกอย่างรวดเร็วข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ – วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทางจีนรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจากทั้งหมด ๒๗ ประเทศและ ๒ เขตบริหารพิเศษจำนวนทั้งสิ้น ๖๙,๒๘๔ ราย เสียชีวิต ๑,๖๗๐ ราย ประเทศไทยก็มีความเสี่ยงที่จะพบผู้ป่วยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ ได้ จากนักท่องเที่ยว รวมทั้งคนไทยที่กลับมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาด การติดต่อของโรค ติดต่อโดยทางการไอจามรดกัน สัมผัสน้ำมูกน้ำลาย หรือ สารคัดหลั่งโดยตรง ดังนั้น การเฝ้าระวังป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ               ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) มาตรการที่สำคัญ คือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือมีมลภาวะ และไม่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรค
องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆจึงจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 เม.ย. 2563 เวลา 11.32 น. โดย คุณ ศิริพร พูนเสือ

ผู้เข้าชม 77 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/31

ลำดับภาพที่ 2/31

ลำดับภาพที่ 3/31

ลำดับภาพที่ 4/31

ลำดับภาพที่ 5/31

ลำดับภาพที่ 6/31

ลำดับภาพที่ 7/31

ลำดับภาพที่ 8/31

ลำดับภาพที่ 9/31

ลำดับภาพที่ 10/31

ลำดับภาพที่ 11/31

ลำดับภาพที่ 12/31

ลำดับภาพที่ 13/31

ลำดับภาพที่ 14/31

ลำดับภาพที่ 15/31

ลำดับภาพที่ 16/31

ลำดับภาพที่ 17/31

ลำดับภาพที่ 18/31

ลำดับภาพที่ 19/31

ลำดับภาพที่ 20/31

ลำดับภาพที่ 21/31

ลำดับภาพที่ 22/31

ลำดับภาพที่ 23/31

ลำดับภาพที่ 24/31

ลำดับภาพที่ 25/31

ลำดับภาพที่ 26/31

ลำดับภาพที่ 27/31

ลำดับภาพที่ 28/31

ลำดับภาพที่ 29/31

ลำดับภาพที่ 30/31

ลำดับภาพที่ 31/31
<<
>>
X