กิจกรรม
ติดต่อ
ITA
LPA
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างซ่อมแซมรถเอนกประสงค์เพื่อการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อเสาธงขนาด 2.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสารสีดำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อตลับหมึก cannon โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]ซื้อชุดเครื่องแบบอปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์อบต.ทะเบียนรถ กข.4779 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 พ.ค. 2562 ]เครื่องเสียงพร้อมเวที [ 5 เม.ย. 2562 ]จัดทำป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์ [ 5 เม.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 12