ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
แผนที่ดาวเทียม
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 


นางสาวอัจฉรา กลิ่นรอด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวศิริพร พูนเสือ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางแสงดาว กลับฝั่ง
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางสาวภัทรดล มาลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ


จ่าเอกธีรภัทร์ เอี่ยมสม
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


นางฌาลิศา ช้วนสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการ


นางสาวพรทิพย์ จันดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


นายสายชล กลิ่นสุวรรณ์
พนักงานขับรถยนต์