ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
แผนที่ดาวเทียม
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 


นายยงยุทธ กองแก้ว
ประธานสภา
 


นายไฉน พูลทรัพย์
รองประธานสภา


นายพะเยาว์ เรืองพงษ์
เลขานุการสภา
 
 


นายอนงค์ คุ้มกัน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายคมสัน ชาญณรงค์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายเพิ่มเกียรติ พรหมพิทักษ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายประเสริฐ สอนโต
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายอำพร ขันทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายไสว สมแสน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8


นายสามารถ มีสอาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9


นายเนตร สโมสรสุข
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10


นายจิรวัฒน์ สุขเอี่ยม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 10


นายจักรินทร์ สุขปาน
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11


นายทน อ่อนสะอาด
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11


นายใหม่ เพ็งพราย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12