ข่าวสาร
กระดานสนทนา
ติดต่อ
สายตรงนายก
แผนที่ดาวเทียม
 
   
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.โพสังโฆ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ค่ะ
 
ประเภทประกาศ :
   
วิธีการจัดหา :
 


โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก ระบบระบายน้ำความยาว 215 เมตร หมู่ที่ 13 [ 22 ม.ค. 2562 ]โครงการกอสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง หมู่ 10 [ 22 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง หมู่ 10 ท่อระบายน้ำขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 553 เมตร จุดเริ่มต้นทิศตะวันออกถนนลาดยางอบจ.สิ้นสุดโครงการทิศตะวันตกเลียบคลองบ่อหลาถนนลาดยางทางหลวง3454ทิศเหนือสิ้นสุดเขตนางสนิท ไม้เลี้ยง ทิศใต้สุดเขตนางมาลัย สโมสรสุข ตามแบบแปลนของอบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก ระบบระบายน้ำความยาว 215 เมตร จุดเริ่มต้นถนนลาดยางทางหลวงเลียบบ่อหลา สิ้นสุดโครงการถนนลาดยางอบจ.หมู่ที่ 13 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก ระบบระบายน้ำความยาว 215 เมตร จุดเริ่มต้นถนนลาดยางทางหลวงเลียบบ่อหลา สิ้นสุดโครงการถนนลาดยางอบจ.หมู่ที่ 13 ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการกอสร้างระบบระบายน้ำทิ้ง หมู่ 10 ท่อระบายน้ำขนาดความยาวรวมไม่น้อยกว่า 553 เมตร จุดเริ่มต้นทิศตะวันออกถนนลาดยางอบจ.สิ้นสุดโครงการทิศตะวันตกเลียบคลองบ่อหลาถนนลาดยางทางหลวง3454ทิศเหนือสิ้นสุดเขตนางสนิท ไม้เลี้ยง ทิศใต้สุดเขตนางมาลัย สโมสรสุข ตามแบบแปลนของอบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ม.ค. 2562 ]เพื่อการคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย [ 21 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 12 ผิวจราจรกว้าง4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.กำหนด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 ม.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่11 จุดเริ่มต้นบริเวณทางโค้งโรงเรียนวัดม่วง สิ้นสุดโครงการถนนลาดยาง อบจ. ผิวจราจรกว้าง 4.50 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350 ตารางเมตร)ตามแบบแปลนของอบต. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ม.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6