ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล โพสังโฆ
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 23 ม.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256272,122-----------72,122
256135,51524,90863,79457,63636,25652,89037,27332,72931,77942,046115,576133,898664,300
256016,03829,06236,09935,51038,73248,03843,65133,04531,59447,37241,40241,178441,721
ยอดยกมาตั้งแต่ 22 ก.ย. 2559 ถึง 31 ธ.ค. 2559   -1,178,143
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   0
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 22 ก.ย. 2559
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี